Cafe Sokrates på Eskilstuna folkhögskola

Cafe Sokrates

Eskilstuna folkhögskola välkomnar dig till Cafe Sokrates tisdagen den 10 september 2019!

Café Sokrates – Filosofiskt rum i caféform, öppet för alla.

Café Sokrates är ett forum för dig som vill samtala om vardagsfilosofiska frågor. Samtalsformen håller en särskild struktur där alla frågeställningar välkomnas. Alla synpunkter får plats och alla kommer till tals utan att bli avbrutna. Det är deltagarna själva som väljer samtalsämnen vid varje samtalstillfälle. Syftet med samtalsformen är att bidra till nya perspektiv och tankemönster.

Det här är Café Sokrates:

Caféet, som äger rum på Eskilstuna Folkhögskola, är offentligt och tillgängligt för alla.
Samtalsforumet utgår från deltagarnas egna empiriska kunskaper och erfarenheter.
Alla är välkomna!
Deltagandet i gruppen är gratis. Fika går att köpa till självkostnadspris.
Inga medlemsregister och ingen föranmälan krävs.
En samtalsledare leder gruppen och för att skapa trygghet ansvarar samtalsledaren att gruppen håller strukturen under mötet så att alla får komma till tals.
Vilka ämnen kan man ta upp i samtalet?

Ämnet ska, varje kväll,  väljas av deltagarna i en demokratisk process. Ämnet ska presenteras som en frågeställning t.ex. Vad är hälsa? Vad är lycka? Kan något komma ur ingenting? Existerar vi? Vad är frihet? Vad är fri vilja? Vad är vilja? Vad är intelligens? o.s.v.

Kalendarium och plats

Café Sokrates kommer att hållas i Eskilstuna Folkhögskolas lokaler kl 18-20 en tisdag varje månad, se datum nedan. Totalt kommer tio träffar att hållas under vintern och våren 2019/2020.

Uppstart 10 september
8 oktober
5 november
3 december
14 januari
11 februari
10 mars
7 april
5 maj
2 juni
Vilken tid?

Klockan 18-20, du får gärna stanna kvar en stund efteråt för mingel och spontandialog.

Vill du veta mer?

Kontakta Tobias Ehlin på tobias.ehlin@dll.se

Eller ring till Eskilstuna folkhögskola på tel. 016-105280 för mer information.