Om skolan

Eskilstuna folkhögskola startade 1962 som filial till Gripsholms folkhögskola i Mariefred och blev självständig 1979. Eskilstuna folkhögskola har Region Sörmland som huvudman och tillhör Kultur och Utbildningsförvaltningen.

Skolan ligger mitt i Munktellstaden. Ett industriområde som byggts om till Eskilstunas kulturcentrum med bland annat konserthall, idrottsarena och konstmuseum. Vi finns även på Balsta Musikslott, ett av Europas största musikhus, på ReTuna åkerbruksgalleria och i Järna med distanskursen ”Ett år i omställning”.

Våra lokaler är ljusa, öppna och skräddarsydda för folkhögskolans organisation. Här finns ateljéer för konststuderande, undervisningslokaler, konferenslokaler, kök, motionsavdelning samt en innergård för paus och skapande verksamhet.

– Eskilstuna folkhögskola är inte en ensam ö i ett stort hav, vi är en del av en stor skärgård – folkbildningen i Sverige.

Den första svenska folkhögskolan startade i Åkarp 1868. Folkhögskolan har en tradition av demokratiska arbetsformer som bygger på allas ansvar och delaktighet. Varje skola är fri att själv utforma sin verksamhet.

Folkbildningen är frivillig och drivs inte i vinstintresse. Inom folkbildningen har kunskapen ett egenvärde, vi tycker det du lär dig är minst lika viktigt som omdömen och intyg. Kunskap ska vara för livet.

Vi tror på det som händer i mötet mellan människor, utbyten av erfarenheter och idéer som växer fram och utvecklas i diskussioner och samtal.

Den organiserade folkbildningen består av 154 folkhögskolor och 10 olika studieförbund med lokalavdelningar spridda över hela landet.

Organisationsnummer: 232100-0032

PlusGiro konto: 105969-0

Vid inbetalning ange för- och efternamn, samt eventuell kurs inbetalningen berör.