Recycle Design – projektår

Studietakt
50 %

Kurstid
2019.08.19 –
2020.06.10

Läsåret 20/21
2020.08.17 –
2021.06.11

Plats
ReTuna återbruksgalleria

Ansökan öppnar
3 februari

Sista ansökningsdag
30 April

Kursansvarig
Williams Pereira

Social media
Instagram
Blogg
Facebook

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvariga lärare
Anna-Maria Hilborn
Alex Fridunger

Recycle Design – projektår är kursen för dig som under ett år vill fördjupa dig i ett projekt eller tema relaterat till återbruk, hantverk och omställning.

Utbildningen vänder sig till dig som

 • Vill fördjupa dig i en hantverksteknik och/eller ett återbruksmaterial
 • Vill utveckla en produkt eller affärsidé kopplat till återbruk och att ta tillvara på de resurser som finns
 • Vill utveckla ett projekt med återbruk, hantverk och/eller omställning som tema i någon form
 • Planerar vidare studier inom design och hantverk, miljö och hållbarhet eller samhällsvetenskap
 • Har gått kursen Recycle Design – återbruk eller motsvarande

Kursens mål

 • Du har provat på att arbeta fördjupande med återbruk, hantverk och/eller omställning under en längre tid
 • Du har utökade kunskaper, nätverk och kontaktytor för att fortsätta utveckla ditt projekt/arbeta vidare med det
 • Du har självständigt fått arbeta med planering, genomförande och redovisning av ditt projekt

Kursinnehåll

Recycle Design – projektår är individuellt anpassat och bygger på självständigt arbete med handledning av lärare på Recycle Design – återbruk. Beroende på projekt kan även fler handledare involveras. Vi har regelbundna avstämningar och samtal, både enskilt och tillsammans med de andra som går projektåret, där vi bollar idéer och vägar framåt. Under året är vissa gemensamma teman/tillfällen tillsammans med deltagarna på Recycle Design – återbruk.

Under året finns en stor flexibilitet att göra studiebesök, delta i mässor/utställningar, besöka verksamheter och ta emot intressanta gäster.

Under projektåret får du bl.a. möjlighet att

 • Delta i workshops med gästlärare i t.ex. bokbinderi, skinn- och lädersömnad, möbeltapetsering
 • Få tillgång till materialet som lämnas in till ReTuna
 • Delta på studiebesök och studieresor
 • Samarbeta med deltagarna på kursen Recycle Design – återbruk

Lokaler

Du som går projektåret har tillgång till arbetsplats i Recycle Design – återbruks lokaler på ReTuna Återbruksgalleria. ReTuna Återbruksgalleria är världens första galleria med endast återbrukade varor och är byggd i anslutning till en återvinningscentral och ligger en bit utanför centrala Eskilstuna. Du befinner dig därmed mitt i materialflödet vilket skapar unika möjligheter för dig som vill arbeta med återbruk, hantverk och omställning i någon form. Den nära kontakten med alla butiker och entreprenörer skapar också förutsättningar för vidareutveckling av idéer och samarbeten.

Intyg

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett personligt intyg.

Kostnader

En avgift på 500 kr per termin tas ut (1000 kr/läsår) och täcker kostnader för förbrukningsmaterial och gemensamma resor. 

Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

Ansökan

Det går bra att lämna in en sen ansökan, men de som sökt innan 30 april har förtur till att få en plats.

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven 

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • Skolan väljer deltagare till konstutbildningarna efter en samlad bedömning kring personligt brev samt den sökandes intresse, nyfikenhet, vilja och öppenhet. I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till

1.      Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2.      Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

 • Kopia på betyg från dina utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.

3.    Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4.    Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

5.    Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

6.    Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

7.    Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i SchoolSoft. 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)