Reportageskrivande – 25% distans

Eskilstuna folkhögskola i samarbete med ETC

Är du nyfiken på hur saker i din omvärld hänger ihop? Vill du lära dig hur du journalistiskt och fängslande beskriver denna omvärld på bästa sätt? Är du månne ny i journalistbranschen och vill bredda din palett? Eller kanske skrivsugen amatör som vill ta ett stilistiskt kliv framåt? Kursen Reportageskrivande riktar sig till dig som vill vässa din förmåga att berätta i skrift. Under fem träffar kommer kursdeltagarna att steg för steg utveckla sitt skrivande och lära sig hur ett reportage byggs upp på bästa sätt.

Bakgrund

Två av statens syften med stödet till folkbildningen är att ”stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin” och att ”bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen”. Vidare ska folkbildningen ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Som ett sätt att jobba för dessa syften ger Eskilstuna folkhögskola i samarbete med ETC kursen ”reportageskrivande”. Kursen är avsedd för dig som vill utveckla din förmåga att journalistiskt och fängslande berätta om dagens Sverige.

Kursens upplägg

Kursen är på 25 procent, distans, med fem obligatoriska endagarsträffar för föreläsningar och workshops. Träffarna kommer huvudsakligen att hållas hos ETC i Stockholm men det kan också bli aktuellt med träffar i ETC solpark i Katrineholm och på Eskilstuna folkhögskola.

Under kursens gång kommer du att få skriva texter som kan bli aktuella för publicering i Dagens ETC eller etc.se

Kursens övergripande mål

Att skapa förutsättningar för våra medborgare att själva stödja och utveckla demokratin i samhället

Att utveckla deltagarnas förmåga och färdighet i att berätta om dagens Sverige på ett journalistiskt, nyanserat och fängslande sätt

Kursträffarnas innehåll

9 september Träff 1: Reportagets grunder

Föresläning: Enklaste sortens reportage – personporträttet

Skrivövningar och genomgång av varandras texter

7 oktober Träff 2: Miljöbeskrivningen

Föreläsning: Fart och fläkt – stadsreportaget

Skrivövningar och genomgång av varandras texter

11 november Träff 3: Faktabasen

Föreläsning: Att låta fakta dansa – ”the big picture”

Skrivövningar och genomgång av varandras texter

9 december Träff 4: Allt på en gång

Föreläsning: Det stora reportaget – röster, miljöer, fakta

Skrivövningar och genomgång av varandras texter

Träff 5: Genomgång och kursavslutning 

Gemensam genomgång av deltagarnas reportage.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri, men deltagarna får räkna med egna kostnader för litteratur och annat material i samband med kursen.

Studietakt

25% distans

Kurstid
Kursen börjar måndag 9 september 2019

Kursen slutar 20 december 2019

Sista ansökningsdag

31 maj

Om ETC

ETC är sedan över 40 år en av de få radikala medierösterna i Sverige. Bland alla de namnkunniga journalister som skrivit för ETC genom åren återfinns Maria-Pia Boëthius, Ira Malik, Johan Ehrenberg, Dan Josefsson, Göran Greider och Kajsa Ekis Ekman. Nu vill vi dela med oss av vår erfarenheter genom att utbilda nya journalister som kan se bortom den vanligaste mediebilden av samhället, och berätta om detta för andra.

ETC vill med folkhögskolearbetet skapa en utbildning där lokal journalistik, grävande och berättande ges möjlighet att utvecklas. Vi vill ge studerande möjlighet att lära av verkligheten. Därför ges studerande möjlighet att ha nära samarbete med våra redaktioner, praktisera och kunna publicera sina artiklar.

Kursansvarig/Eskilstuna Folkhögskola

Williams Pereira M.

Bitr. rektor

Eskilstuna Folkhögskola

Mob.  070 – 609 98 86

williams.pereira.munoz@regionsormland.se

Kursansvarig/ ETC

Gahangir Sarvari,

Verksamhetsansvarig ETC akademin

gahangir.sarvari@etc.se

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning 

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

  • Du är minst 18 år

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

  • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
  • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
  • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till

Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

  • Kopia på betyg från gymnasiet och eventuella andra utbildningar
  • Personbevis (från Skatteverket)
  • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.

Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)