Allt om dina solceller

v. 26, 22-26 juni, kl. 9-15, måndag-fredag

Ansökan

Allt om dina solceller – Så planerar du din egen solcellsanläggning

En kurs i samarbete med ETC.

Kursens mål

Målet med kursen är att kunna planera en egen solcellsanläggning.

Kursinnehåll

Den teoretiska delen omfattar följande innehåll:

• Solcellsanläggningens olika delar

• Förutsättningar för bra produktion

• Projektering

• Slingor/inkoppling

• Regelverk

• Ekonomi

Kursen innehåller följande praktiska delar:

• Montering på plåttak, tegeltak och tjärpappstak

• Mätning av slingor

• Start av växelriktare

• Genomgång av elsäkerhetsverkets regler vid installation

Övrigt

Både den teoretiska och den praktiska delen sker i ETCs solcellspark i Katrineholm.

Förkunskaper

Alla med intresse för klimatfrågan och SolEl är välkomna!

Kostnad

1000 kr

I kursavgiften ingår mat, fika, bok, skrivhäften, penna och kompendier.

Kontakt

Gahangir Sarvari, kursansvarig

gahangir.sarvari@etc.se

Tfn: 070-848 57 09

Kursplats

ETC Solpark, Energikullen 1, 641 96 Katrineholm

Ansökan 

Ansökan öppnar 3 februari 2020. Först till kvarn, ansök senast 30 april.

Obs! Vid för få sökande kommer kursen att ställas in.

Om du får förhinder och inte kan delta ska du meddela detta så snart som möjligt till skolans expedition, tfn: 016-105280 eller via e-post till etfhsk@regionsormland.se Anmälan till kursen är bindande efter att kursavgiften är betalad, återbetalning av kursavgiften sker endast mot uppvisat läkarintyg.