Fläta granrotskorgar

v. 26, 2 maj samt 22-26 juni 2020

Ansökan öppnar 3 februari 2020

Obs! Sista ansökningsdag 10 april

Plats: Sörmlands museum, Träverkstaden,

Tolagsgatan 8, Nyköping.

Första tillfället träffas vi i skogen

Grundkurs i flätning av granrotskorgar. I maj hämtar vi granrötter i skogen som vi sedan skalar och delar. Du behöver beräkna tid i anslutning till att vi hämtar rötter för att fortsätta skala och dela dem hemma. Det fungerar även att frysa rötterna och skala dem senare men det kräver plats i frysen. Under sommarveckan tillverkar vi en stomme av grangrenar som rötterna sedan flätas in i. Vi studerar äldre korgar i Sörmlands museums magasin. Du får kännedom om olika korgar, tekniker och material. Kursen genomförs i samarbete med länshemslöjdskonsulenterna vid Sörmlands museum.

Kursens mål

Efter kursen ska du kunna fläta korgar av den eller de modeller du tillverkat under kursveckan. Du får materialkunskap om granrötter och grenar samt teknik- och verktygskunskap. Du får kännedom om olika korgtyper och tillverkningstekniker.

Kursinnehåll

I kursen ingår insamling av rötter och grangrenar samt beredning av dem. Arbete med kniv och formning av grangrenar. Tillverkning av korgar, formkunskap, materialkunskap och redskapskunskap. Teori kring korgars form, funktion utbredning och historia.

Övrigt

Kursen genomförs i samarbete med länshemslöjdskonsulenterna vid Sörmlands museum. Vid första tillfället den 2 maj ses vi i skogen för att samla rötter. Då behöver du ta med egen matsäck för en dag, oömma kläder efter väder, potatiskrafsa, morakniv, sekatör, knäskydd, arbetshandskar. Du behöver planera in tid i anslutning till att du hämtar rötter för att skala och bereda dem.  Du får detaljerad information i god tid för kursstarten. Kursveckan i juni är förlagd till Sörmlands museum i Nyköping.

Kostnad

Kursavgift 1 500 kronor. Kostnaden täcker för- och eftermiddagsfika samt förbrukningsmaterial, verktyg och kurslitteratur.

Förkunskaper

Du behöver kunna röra dig i skog och mark, så att du kan dra rötter.

Insamlingsarbetet kan upplevas som tungt och obekvämt. Om du har täljt och hanterat kniv innan är det bra, men det är inget krav eller förutsättning.

Lärare

Erna-Lill Lindén, korgslöjdare.

Kontaktperson är hemslöjdskonsulent Helena Åberg

Ansökan

Ansökan öppnar 3 februari 2020. Först till kvarn, ansök senast 10 april.

Obs! Vid för få sökande kommer kursen att ställas in.

Om du får förhinder och inte kan delta ska du meddela detta så snart som möjligt till skolans expedition, tfn: 016-105280 eller via e-post till etfhsk@regionsormland.se Anmälan till kursen är bindande efter att kursavgiften är betalad, återbetalning av kursavgiften sker endast mot uppvisat läkarintyg.