Introduktionskurs digital 3D

Kursen går att söka från och med 17 december kl. 8.00

Sommarkurs v. 26, 27 juni – 1 juli 2022, måndag – fredag kl. 9 -15

Kursinformation

En introduktion till det 3D-programmet Autodesk Maya. Här får deltagaren lära sig om några av de grundläggande verktygen för att utforska 3-dimensionell formgivning och iscensättning.  

Kursens mål

Att få en förståelse för hur digital 3D fungerar samt ökad medvetenhet för verktygets olika användningsområden. 

Kostnad

300 kr

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för att delta i denna kurs. Ta med egen datamus och USB-sticka. 

Kursplats

Eskilstuna folkhögskola, Gösta wasastiernas gränd 4

Lärare 

John Danielsson

Ansökan

Ansökan öppnar 17 december 2021. Först till kvarn, ansök senast 30 april

Obs! Vid för få sökande kommer kursen att ställas in.

Om du får förhinder och inte kan delta ska du meddela detta så snart som möjligt till skolans expedition; tfn: 016 – 10 52 80, e-post: etfhsk@regionsormland.se. Anmälan till kursen är bindande från att kursavgiften är betalad, återbetalning av kursavgiften sker endast mot uppvisat sjukintyg.