Mat med kultur

v. 27, 1-5 juli kl. 9-15, måndag till fredag 

Fermentering kan sägas vara ett samlingsnamn för mat som lagas med hjälp av mikroorganismer; bakterier, jästsvampar och mögelsvampar. I tusentals år har människan använt sig av dessa tekniker för att bevara mat och utveckla spännande smaker. Fermentering har förekommit i alla hörn av världen och är också ofta förknippad med en lång tradition där kunskaper gått från generation till generation. Bakterie- och mögelkulturer är centrala inom fermenteringen men fermentering är också en del av det vi i vardagligt tal kallar kultur och en del av människors sätt att leva tillsammans i samhället.

Idag har mattillverkningen i stor utsträckning flyttats till den storskaliga industrin och metoder som fermentering har blivit ovanligare i våra hem och våra lokala samhällen. Men på senare år har intresset för fermentering ökat och allt fler vill lära sig att göra sin egen kimchi eller kombucha. Under den här veckan testar vi att göra olika typer av fermenterade produkter och diskuterar den historiska kontexten men också hur fermenteringen kan vara en värdefull del i vårt nuvarande och framtida samhälle.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska Du ha grundläggande kunskaper om olika typer av fermentering och hur bakterier, mögel- och jästsvampar kan användas i tillagning av mat i hemhushållet. Du har provat ett antal egna fermenteringar och kan de viktigaste stegen i tillvägagångssättet. Du kan reflektera och diskutera kring maten och måltiden som en kulturskapare och dess betydelse för vår relation till varandra och naturen.

Kursinnehåll

  • Fermentering av spannmål/bönor
  • Mjölksyrning av grönsaker i säsong
  • Fermentering med mögelkulturer, tempeh och miso
  • Fermenterade drycker, t.ex. kombucha och kvass

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Lärare

Annica Gustafsson och Bridig Lefevre

Kostnad

850 kr, för råvaror och redskap som behövs för att utföra kursen samt kurslitteratur och fika.

Mat och boende under kursen ordnas av kursdeltagarna själva.

Övrigt

Det här är en grundkurs, fermentering innebär ofta långa processer och vi kommer inte hinna se det färdiga resultatet av allt vi gör under kursen.

Ansökan

Först till kvarn, ansök senast 30 april.

Obs! Vid för få sökande kommer kursen att ställas in.

Om du får förhinder och inte kan delta ska du meddela detta så snart som möjligt till skolans expedition, tfn: 016-105280 eller via e-post till etfhsk@regionsormland.se Anmälan till kursen är bindande efter att kursavgiften är betalad, återbetalning av kursavgiften sker endast mot uppvisat läkarintyg.