Våga skissa – från skiss till färdig illustration

v. 26, 22 – 26 juni kl. 9.00-15.00, måndag – fredag

Kursen ska ge deltagarna kunskap och mod till att våga påbörja och avsluta en skissprocess med fokus på själva idéerna och inte slutresultatet. 

Kursen mål

Deltagaren ska vid kursens slut ha vågat fördjupa sig i skissprocessen och slutföra den/de idéer i en färdig illustration. Deltagaren ska också ha fått kunskap inom olika slags illustrationsformer och hur man ger kritik på ett konstruktivt sätt. 

Kursinnehåll

Dag 1: Information om olika skisstekniker i blyerts och diverse illustrationsformer. Fokus ligger på idéskapandet och inte slutreslutatet.

Dag 2:  Deltagarna väljer en illustrationsform att fördjupa sig i och påbörjar skissprocessen.

Dag 3: Deltagarna arbetar med olika skisser och idéer. Alla får sen under ledning av kursansvarig ge varandra konstruktiv kritik och välja den/de idéer som ska bli till en färdig illustration.

Dag 4: Deltagarna arbetar vidare med sina idéer och renodlar dem.

Dag 5: Deltagarna slutför/har slutfört sina illustrationer med efterföljande diskussion och reflektioner kring processen. 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper behövs inför denna kurs utan ett intresse räcker gott!

Kostnad

700 kr för material och fika

Kursplats

Eskilstuna folkhögskola, Gösta Wasastiernas gränd 4, Eskilstuna

Lärare

Mimmi Rönnudd

Ansökan

Ansökan öppnar 3 februari 2020. Först till kvarn, ansök senast 30 april.

Obs! Vid för få sökande kommer kursen att ställas in.

Om du får förhinder och inte kan delta ska du meddela detta så snart som möjligt till skolans expedition, tfn: 016-105280 eller via e-post till etfhsk@regionsormland.se Anmälan till kursen är bindande efter att kursavgiften är betalad, återbetalning av kursavgiften sker endast mot uppvisat läkarintyg.