Odla tillsammans – 25% distans

Att odla mer av sin egen mat kan både vara en härlig känsla och en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Oavsett om du har tillgång till en liten balkong, lånar grannens gräsmatta eller har en stor tomt så går det alltid att odla!

Odling handlar också mycket om att bygga sammanhang, mellan olika växter, mellan jorden och växterna, mellan oss själva och naturen och mellan människor. I den här kursen utvecklar vi både våra praktiska odlingskunskaper och undersöker hur vi kan odla relationer till människor och till naturen för att bidra till en mer hållbar värld både lokalt och globalt.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska Du ha kunskaper om hur Du på olika sätt odlar ätbara grödor i mindre skala. Du ska ha planerat och genomfört ett eget odlingsprojekt där också aspekter av relationer till andra människor eller naturen finns med. Du ska kunna reflektera, diskutera samt sätta ditt odlande i ett hållbarhets- och omställningssammanhang.

Exempel på kursmoment

 • praktiskt arbete med försådd, direktsådd, bygga odlingsbäddar mm.
 • odling i ett större omställningsperspektiv
 • inspiration och kunskap från erfarna odlare t.ex. Bella Linde, Johan Nilsson och Emilia Rekestad
 • perenna grönsaker, vilda växter och permakultur
 • planering, genomförande och redovisning av eget odlingsprojekt
 • litteraturläsning och hemuppgifter
 • ta hand om skörden, mjölksyrning
 • skördefest – samskapad fest med egenodlat innehåll

Kurstid

22 februari 2020 – 24 oktober 2020

Studietakt

25% halvdistans med 8 st fysiska träffar. Träffarna sker en lördag i månaden. Platsen för träffarna kommer att varieras mellan Folkhögskolans lokaler i Eskilstuna och på en odlingsplats i Merlänna utanför Strängnäs.

Kurstillfällen*

22/2, 28,3, 25/4, 30/5, 27/6, 29/8, 26/9, 24/10

* med reservation för att något datum kan behöva ändras

Kostnad

600 kr för material vid träffarna samt en kursbok. Övriga småkostnader för gemensamma resor kan tillkomma.

Kontakt

Annica Gustafsson

annica.v.gustafsson@regionsormland.se

Sista ansökningsdag

17 januari 2020

Antagningsprocess

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du presenterar dig själv, dina tidigare meriter och dina motiv till att gå kursen.

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 2. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)