Tre tekniker – tre uttryck

Kurstid
Vi träffas fyra helger.
VT-20
25/1-26/4
HT-20
29/8-22/11

Ansökan öppnar
3 februari
Sista ansökningsdag

30 April

Kursansvarig
Williams Pereira

Lärare
Anna Eilert, AnnMargret Johansson Pettersson, Patric Danielsson

En fortsättningskurs för dig som tidigare provat på att arbeta med raku. Vi kommer att jobba med tre keramiska tekniker och tre olika uttryck. De tre teknikerna är obvara, naked raku och traditionell raku.

Kursens mål 

Efter kursen ska du känna till grunderna för naked raku och obvara och även själv kunna utöva dessa utifrån ett eget formspråk. 

Kursens syfte

Syftet med kursen är att hitta nya vägar för sin estetiska utveckling, finna gemenskap utifrån intressen och att kunna jobba i team. 

Kursinnehåll

Under kursens gång kommer du utifrån ditt eget formspråk få jobba med de tre teknikerna utifrån givna uppgifter.

  • Traditionell raku; en keramisk tillverkningsmetod som har sitt ursprung i Japan
  • Naked raku; där man efter bränning knackar bort glasyren för att blottlägga den nakna ytan
  • Obvara; en rysk teknik som ännu är ganska ovanlig i Sverige, där man reducerar i en mjölblandning

Kostnader

1 000 kr (I kursavgiften ingår lera, glasyrer, gasol och sågspån)

Bra att tänka på

Du måste själv ta med dig handskar, munskydd och oömma kläder samt om du vill skissa; ta med eget skissmaterial. Du måste även räkna med kostnader i samband med egen transport till kursplatserna. 

Krav för antagning

Du ska ha grundläggande kunskaper i keramik och raku.

Du som sökte till VT 20 men inte kom in, prioriteras om du kommer in med en ny ansökan för hösttermins-kursen.

Kursplats/platser

Eskilstuna folkhögskola, Gösta Wasastiernas gränd 4

Bränningar kommer att ske i Borsökna och Odensvi dit kursdeltagarna på egen hand måste ta sig. Ev. kan datum för bränning ändras beroende på väderförhållanden.

Kursdatum VT 2020

25-26 januari

29 februari -1 mars

28-29 mars

25-26 april

Kursdatum HT 2020

29-30 augusti

19-20 september

17-18 oktober

21-22 november