Våga Skissa – Figurskisser och porträtt

v. 26, 28 juni – 2 juli 2021, måndag – fredag

Kursen ämnar lära deltagaren att skissa porträtt och figurer. Deltagaren kommer också få pröva på andra, kortare skissövningar för att värma upp och tillsammans kommer vi ge varandra respons där vi pratar om det vi jobbat med och reflektera kring, varför en uppgift var lätt, svår, tråkig eller rolig. I slutet av kursen kommer deltagaren ha fått skissa både kroppar och kroppsdelar samt ansikten och allt som deltagaren fått lära sig ska resultera i ett porträtt av någon deltagaren känner (eller av deltagaren själv).

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av porträtt- och figurskisser, samt enklare skissuppgifter för att bli lite varma i kläderna. Under kursens gång kommer vi att skissa kroppsdelar så som ögon, öron, näsor etc. såväl som hela kroppar och ha genomgång av kroki, proportioner och annat som underlättar skissprocessen. Vi kommer gå igenom hur man skissar porträtt och olika tekniker att teckna porträtt på.

På eftermiddagarna kommer vi ha gemensam respons och prata om dagen som gått.

Kursens mål 

Målet med kursen är att deltagaren ska våga skissa porträtt och figurer (något som ofta anses vara svårt) och deltagaren ska utmana sig själv och bli mer öppen för olika slags skisstekniker. I slutet av kursen ska deltagaren känna att hen fått med sig nya kunskaper om olika sätt att skissa porträtt och figurer och att det faktiskt går att få till ett porträtt, även som nybörjare.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men ett intresse och vilja att lära sig nya saker! Vill man finns det en uppsjö av sidor på internet och böcker man kan kika i om det är så att man vill göra sig mer bekant med figur- och porträttskisser innan kursen men jag kommer gå igenom allt under kursens gång.

Kursplats/Lokaler

Gösta Wasastiernas gränd 4, Eskilstuna

Kostnader

550 kr för material som block, pennor och sudd samt fika för- och eftermiddag.

Lärare

Mimmi Rönnudd

Ansökan

Först till kvarn gäller, ansök senast 30 april.

Om du får förhinder och inte kan delta ska du meddela detta så snart som möjligt till skolans expedition, tfn: 016-105280 eller via e-post till etfhsk@regionsormland.se Anmälan till kursen är bindande efter att kursavgiften är betalad, återbetalning av kursavgiften sker endast mot uppvisat läkarintyg.

Obs! Vi vill be dig som söker att inte kontakta oss med frågor som rör covid-19 och rådande situation. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer om så krävs att göra anpassningar i kurser för att de ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Med det sagt kan kurser även komma att ställas in om läget skulle förvärras.

Men, vi vet inte ännu hur sommaren kommer att se ut och därför ber vi dig att avvakta med frågor och lita på att vi förser dig med information när vi har något nytt att delge. 

Om en kurs ställs in får alla som betalat in kursavgiften självklart tillbaka sina pengar