Vårdintroduktion – Etableringskurs med vårdinriktning

Kursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Region Sörmland och omfattas bl.a. av etableringsuppdraget som vänder sig till nyanlända.

Vårdintroduktion riktar sig till utbildad vårdpersonal som till exempel läkare, sjuksköterskor, psykologer, undersköterskor och laboratorieassistenter samt annan personal inom vårdsektorn.

Syfte

Syftet är att deltagarna ska lära sig det svenska språket i en välbekant kontext samt att underlätta för att få arbete inom vårdsektorn. Kursen ger undervisning i svenska kombinerat med vårdsvenska samt kunskap om den svenska vården. Det förekommer även konkret tillämpning av en del av de teoretiska kunskaperna. Förutom att skapa förståelse och insikt om hur den svenska sjukvården är uppbyggd och fungerar görs även praktiska övningar. Målsättningen med kursen är att skapa bättre förutsättningar till att få anställning inom vårdsektorn samt förenkla deltagarnas möjligheter till svensk legitimation. 

Mål

  • Att lära sig svenska med möjlighet att få behörighet till SSA 3 eller motsvarande
  • Att lära sig svenska med vårdinriktning
  • Att lära sig den svenska vårdens system och villkor
  • Att få kunskap om hur det svenska vården fungerar
  • Praktiska övningar i journalhantering och livräddning
  • Få stöd till vidare insatser inom sitt yrkesområde
  • Att få nödvändiga kunskaper för att klara Socialstyrelsens kunskapsprov

Kursinnehåll

Medverkan i utbildningen innebär att få lära sig svenska och att få kunskap om hur den svenska vården är organiserad. Förutom studier i svenska kombinerar vi föreläsningar och diskussioner i vårdsvenska med hur vården är upplagd som helhet och vilka förutsättningar och lagar den utgår från. Även praktiska övningar i journalsystem och livräddning (ProAct) ingår. Vi upprättar en studieplan med kartläggning av yrkeskompetens för varje deltagare och utifrån den förs individuella samtal om hur fortsatta insatser kan möjliggöras. Det skulle kunna innebära praktik eller annat stöd i att komma närmare en anställning inom vården.

Utbildningen är på 100% (via etableringsuppdraget) och pågår i perioder om sex månader vid Eskilstuna folkhögskola. Vid anvisning via Region Sörmland kan annan studietakt bli aktuell. Antagning sker kontinuerligt. Vi tar emot deltagare från hela Sörmland men genom etableringsuppdraget är kursen öppen för alla (oavsett region).
kursen är inte studiemedelsberättigad.

Kurssamordnare

eva.spetz@regionsormland.se

Tel. 072-146 14 11

Övrigt

Undervisningen bedrivs på Verkstadsgatan 8 i Munktellstaden, Eskilstuna

Mer information om etableringsuppdraget