Vårdintroduktion – Etableringskurs och uppdragsutbildning med vårdinriktning

Studietakt
100%

Kurstid
2019.08.19 –
2020.06.10

Sista ansökningsdag
Löpande

Kursansvarig
Williams Pereira

Ansvarig lärare
Anna Tunel

Telefon
072-146 14 11

Kursen är en uppdragsutbildning från Region Sörmland i samarbete med Arbetsförmedlingen och omfattas bl.a. av etablerings-uppdraget som vänder sig till nyanlända. Även arbetssökande inom JOB och som tillhör målgruppen är välkomna att söka till oss.  

Vårdintroduktion riktar sig till utbildade vårdpersonal, inom legitimationsyrken som till exempel läkare, sjuksköterskor, psykologer, undersköterskor och laboratorieassistenter samt annan personal inom vårdsektorn som har flyttat till Sverige. Oavsett vilket land Du kommer ifrån. 

Det är viktigt att du som söker och går utbildningen förstår att kursen inte är en ”vanlig” kurs i svenska utan en yrkesorienterad uppdragsutbildning inom vårdyrken!

Syfte

Syftet är att deltagarna ska lära sig det svenska yrkesspråket i en välbekant kontext samt att underlätta för att få arbete inom vårdsektorn med Region Sörmland som potentiell arbetsgivare. Kursen ger undervisning i vårdsvenska samt kunskap om den svenska vården. Det förekommer även konkret tillämpning av en del av de teoretiska kunskaperna. Förutom att skapa förståelse och insikt om hur den svenska sjukvården är uppbyggd och fungerar görs även praktiska övningar. Målsättningen med kursen är att skapa bättre förutsättningar till att få anställning inom vårdsektorn samt förenkla deltagarnas möjligheter till svensk legitimation. 

Mål

  • Att lära sig svenska med vårdinriktning i linje med kravet som socialstyrelsen kräver
  • Att lära sig den svenska vårdens system och villkor
  • Att få nödvändig kunskap om hur den svenska vården fungerar
  • Praktiska övningar i journalhantering och livräddning
  • Få stöd till vidare insatser inom sitt yrkesområde
  • Att få nödvändiga kunskaper för att klara Socialstyrelsens kunskapsprov (gäller personer som kommer utanför EU)

Kursinnehåll

Medverkan i utbildningen innebär att få lära sig yrkesbegreppen på svenska och att få kunskap om hur den svenska vården är organiserad. Förutom studier i vårdsvenska kombinerar vi föreläsningar och diskussioner om hur vården är upplagd som helhet och vilka förutsättningar och lagar den utgår från. Även praktiska övningar i journalsystem och livräddning (ProAct) ingår. Vi upprättar en studieplan med kartläggning av yrkeskompetens för varje deltagare och utifrån den förs individuella samtal om hur fortsatta insatser kan möjliggöras. Det skulle kunna innebära praktik eller annat stöd i att komma närmare en anställning inom vården.

Utbildningen är på 100% (via etableringsuppdraget) och pågår i perioder om sex månader vid Eskilstuna folkhögskola. Vid anvisning via Region Sörmland, som är uppdragsgivare, kan annan studietakt bli aktuell. Antagning sker kontinuerligt. Vi tar emot deltagare från hela Sörmland men genom etableringsuppdraget är kursen öppen för alla (oavsett region). 

kursen är inte studiemedelsberättigande, det innebär att Du inte kan söka CSN för att gå på kursen. 

Kurssamordnare

Anna Tunel

Tel. 072-146 14 11

Övrigt

Undervisningen bedrivs på Verkstadsgatan 8 i Munktellstaden, Eskilstuna

Mer information om etableringsuppdraget