SMF

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) är för dig som är arbetssökande och är inskriven på Arbetsförmedlingen samt saknar fullständiga betyg från grund eller gymnasieskolan. 

Hos oss får jobba med frågor som ligger nära dig och dina egna framtida mål. Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga. Det är viktigt att vi tillsammans ska kunna skapa en kurs som passar dig, oavsett om du vill mot studier eller arbete.  Du får själv vara med och påverka kursens innehåll och tillsammans med din mentor sätta upp personliga mål. Syftet med denna inspirationskurs är att du ska kunna gå vidare till studier, praktik eller kanske till jobb.

Vad innehåler kursen?

  • SMF utgår ifrån din livssituation och målet med kursen är att skapa en plan för din framtid
  • Tillsammans jobbar vi med att hitta eller skapa möjliga vägar till personlig utveckling, för att öka dina möjligheter att nå dit du vill
  • Här får du en inblick i hur det är att studera på en folkhögskola
  • Kursupplägget innehåller både föreläsningar, grupparbeten, diskussioner, studiebesök och individuellt arbete
  • Genom diskussion och information om studier, samhället, arbetsmarknaden, hälsa, miljö med mera får du med dig användbara kunskaper inför din framtid
  • Du ges tillgång till individuell studie- och yrkesvägledning och mentor under hela kursens gång

Omfattning och tid

Kursen är på heltid i 13 veckor. Buss/tåg kostnader står skolan för.

Handledare

Kursmedarbetarna kommer under hela din tid vara dig behjälplig i dina frågor och funderingar kring din framtidsplan.

 Ansökan

Ansökan görs via din arbetsförmedlare.

Kursen bedrivs på Eskilstuna folkhögskola

Gösta Wasastiernas gränd 4, 633 42 Eskilstuna 

Vid frågor kontakta

Vesa Sandström 072-853 07 80

vesa.sandstrom@regionsormland.se

Williams Pereira 070-609 98 86

Välkommen till oss på Eskilstuna folkhögskola.