Stadsodling

Kursen i Stadsodling vänder sig till dig som:

 • Vill leva hållbart i stadsmiljö
 • Vill lära dig om stadsodling genom att arbeta praktiskt tillsammans med andra
 • Vill genomföra ett eget odlingsprojekt och delge andra/inspireras av andra.
 • Vill lära dig mer om omställning, resiliens, hållbarhet mm genom stadsodlingen

Mål

Efter avslutad kurs ska Du ha kunskaper om hur du på olika sätt odlar ätbara grödor i stadsmiljö. Du ska ha planerat och genomfört ett eget stadsodlingsprojekt. Du ska kunna reflektera, diskutera samt sätta ditt odlande i ett hållbarhets- och omställningssammanhang.

Exempel på kursmoment:

Gemensam stadsodling på skolan inklusive försådd, direktsådd,  utskolning, byggnation av växthus  och/eller odlingsbäddar.
planering, genomförande och redovisning av egen stadsodling
omställning i ett större perspektiv
leva hållbart i staden
bokseminarium
studiebesök
gerillaodling
att ta hand om sin skörd
skördefest
föreläsningar med Farbror Grön

https://farbrorgron.blogspot.se

https://www.instagram.com/farbrorgron.se/

https://www.facebook.com/farbrorGron/

Kurstid:

3/2-22/9

Studietakt:

25%

Kurstillfällen:

3/2, 24/2, 17/3, 28/4, 19-20/5, 9/6, 18/8, 22/9

Kostnad

600 kr för material vid träffarna samt en kursbok. Övriga småkostnader för gemensamma resor kan tillkomma.

Kontakt

Anna-Maria Hilborn: anna-maria.hilborn@dll.se

Sista ansökningsdag

11 december

Antagningsprocess

Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du presenterar dig själv, dina tidigare meriter och dina motiv till att gå kursen.

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Kopia på betyg från gymnasiet och eventuella andra utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.

 

(Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursinnehåll och kursutbud)